MILUJEME TANEC

Pohyb spôsobuje tok energie a prúdiaca energia odstraňuje bloky v tele, hlave a v srdci. Odstránené bloky uvoľňujú radosť a silu. Uvolnená radosť pomáha zachovať zdravie a vyzdravieť všade, na tele, na duchu a na duši. Ustrnutie je pricípom zomierania, pohyb princípom života.

Našim posolstvom je naučiť Vás Milovať Váš vlastný pohyb a nebáť sa ho prejaviť. Vďaka čomu „pohnete“ aj svojím ozajstným vnútorným hlasom a budeme sa tešiť , že ho chcete hlasno použiť.

Našim cieľom je vychovať kvalitnú generáciu tanečníkov, lektorov ktorí nájdu ozajstné uplatnenie a odovzdajú “žezlo” ďalej. Taktiež výrazne prispevame k pozitívnemu vplyvu detí, mládeže a tiež mamkám na materskej, pre ktoré sú naše hodiny vhodné.